EDYTOWALNE FORMULARZE PDF
DO ZAŁATWIANIA SPRAW W URZĘDZIE
12 edytowalnych formularzy
w bardzo atrakcyjnej cenie
Jestem programistą, który pracuje dla kilku urzędów. Dla nich zrobiłem kilkanaście edytowalnych formularzy PDF. Są one wykonane profesjonalnie (np. sprawdzają poprawność wpisywanych danych), dlatego też chce zaoferować je innym urzędom - po atrakcyjnej cenie.

Zalety edytowalnych formularzy pdf


LP
Nazwa formularza
wzór wypełnionego wniosku
edytowalny
pdf
podatki i opłaty
1
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
Opracowanie: na podstawie finanse.mf.gov.pl/podatki...
Zalety: automatycznie sumuje pola z kwotami, kwoty pokazuje w formacie zł i gr, sprawdza poprawność NIP i PESEL, sprawdza poprawność wpisanych dat, w wybranych polach tekst pisany jest zawsze drukowanymi literami
2
DT-1/A Załącznik do deklaracji o posiadanych środkach transportowych
Opracowany na podstawie finanse.mf.gov.pl/podatki...
Zalety: kwoty pokazuje w formacie zł i gr, sprawdza poprawność NIP i PESEL, sprawdza poprawność wpisanych dat, w wybranych polach tekst pisany jest zawsze drukowanymi literami
Sprawy meldunkowe
3
Zameldowanie na pobyt stały
Opracowany na podstawie mswia.gov.pl/dow...
Zalety: sprawdza poprawność PESEL, tekst pisany jest zawsze drukowanymi literami
4
Zameldowanie na pobyt czasowy
Opracowany na podstawie mswia.gov.pl/dow...
Zalety: sprawdza poprawność PESEL, tekst pisany jest zawsze drukowanymi literami
5
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Opracowany na podstawie mswia.gov.pl/dow...
Zalety: sprawdza poprawność PESEL, tekst pisany jest zawsze drukowanymi literami
6
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Opracowany na podstawie mswia.gov.pl/dow...
Zalety: sprawdza poprawność PESEL, tekst pisany jest zawsze drukowanymi literami
7
Zgłoszenie wyjazdu za granice
Opracowany na podstawie mswia.gov.pl/dow...
Zalety: sprawdza poprawność PESEL, tekst pisany jest zawsze drukowanymi literami
8
Zgłoszenie powrotu z zagranicy
Opracowany na podstawie mswia.gov.pl/dow...
Zalety: sprawdza poprawność PESEL, tekst pisany jest zawsze drukowanymi literami
9
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
Opracowany na podstawie mswia.gov.pl/dow...
Zalety: sprawdza poprawność PESEL
Dowody osobiste
10
Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
Opracowany na podstawie mswia.gov.pl/dow...
Zalety: sprawdza poprawność PESEL
11
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Opracowany na podstawie sejm.gov.pl/dow...
Zalety: sprawdza poprawność PESEL
pełnomocnictwo
12
Druk do udzielenia pełnomocnictwa
Opracowany na podstawie najczęściej występującego wzorca
Zalety: sprawdza poprawność PESEL. Ponadto w tym formularzu wystarczy teraz wybrać rodzaj pełnomocnictwa (w standardowych formularzach trzeba ręcznie wypisać rodzaj pełnomocnictwa lub skreślić niepotrzebne)
Edytowalne formularze najlepiej otwierać w darmowym programie Adobe Acrobat. W przeglądarce Firefox pojawia się komunikat, że edytowalny formularz należy otworzyć w innym programie [zobacz wygląd tego komunikatu].
Cena
za 12 formularzy
Wszystkie 12 edytowalnych formularze pdf
(można też wybrać tylko niektóre formularze, wtedy cena za jeden wynosi 75 zł)
Tylko 500 ZŁ (615 zł brutto)
Wszystkie 12 wzorów (czyli przykłady wypełnionych formularzy)
Tylko 200 ZŁ (246 zł brutto)
Warto dodać, że cena rynkowa wykonania tych samych formularzy, wynosi 2000 zł netto.
Moja propozycja jest tańsza o 75%.
Zamówienie
edytowalne formularzeedytowalne formularze + wzory
ZAMAWIAM
Po kliknięciu na przycisk "ZAMAWIAM", otrzymacie Państwo na skrzynkę e-mail wszystkie formularze
wraz z danymi do wykonania przelewu (faktura zostanie wysłana pocztą).
Cena
za inne formularze
Przerobienie zwykłego formularza na edytowalny PDF
Tylko 75 zł (92 zł brutto)
Przerobienie formularza dotyczącego opłat lub podatków na edytowalny PDF
  • podatek od nieruchomości;
  • podatek rolny;
  • podatek leśny;
  • podatek od środków transportowych (zrobiony już - w zestawie 12 formularzy);
  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Tylko 250 zł (307 zł brutto)
Wszystkie formularze sprawdzają poprawność wpisywanych danych:
Jeśli zajdzie taka potrzeba, ePupap
Kontakt NeoMap Jarosław Kerczyński
Tel. 601-06-07-73
info@formularze24.pl
Firma Neomap istnieje na rynku od ponad 8 lat (współpracujemy z urzędami miast i gmin, wykonując różne zlecenia programistyczne)